RealEscort Sweden

Välkommen till RealEscort, den ledande plattformen i Sverige för eskort- och massagetjänster.
RealEscort.se är en annonsplattform som presenterar eskort- och massagetjänster som erbjuds av tjejer, killar, homosexuella, Tv-Ts, duos, par och kliniker, alla baserade i Sverige.

Bistånd och hjälp för sexarbetare i Sverige

Hjälp och stöd till sexarbetare i Sverige: En guide till tillgängliga resurserSveriges unika lagstiftning om sexarbete presenterar en blandning av utmaningar för dem inom sexindustrin. Olika organisationer i landet arbetar aktivt för att stödja rättigheter och välbefinnande för sexarbetare. Denna guide syftar till att ge en översikt över de viktigaste resurserna och stödsystemen som finns tillgängliga i Sverige för sexarbetare.

---


1. Röda Paraplyet Sverige
- Om: Röda Paraplyet Sverige är en nyckelorganisation i Sverige som kämpar för rättigheter, säkerhet och rättvisa för sexarbetare. Bestående av nuvarande och tidigare sexarbetare, säkerställer det att påverkansarbete är grundat i verkliga erfarenheter.
- Tjänster som tillhandahålls:
- Kamratstöd, träffar och workshops.
- Påverkansarbete mot den svenska modellen, med argumentet att den utsätter och isolerar sexarbetare.
- Målet att förena svenska sexarbetare för att stärka deras röst i offentliga debatter och beslutsfattande.
- Påverkansarbete:
- Fullständig avkriminalisering av sexarbete.
- Lika rättigheter och stöd för migrantsexarbetare.
- Utmaning av narrativ som kriminaliserar eller stigmatiserar sexarbete.
- Kontakt och plats:
- Webbplats: Röd Paraply Sverige
- E-post: info@redumbrella.se

---


2. Hiv-Sverige
- Om: Hiv-Sverige är en ideell organisation som fokuserar på att förbättra förhållandena för människor som lever med och påverkas av HIV i Sverige. Grundad 1990 samlar den föreningar, aktivister och intressenter under ett nationellt, opolitiskt och icke-religiöst paraply. Deras arbete är rotat i jämlikhet, skadereduktion och erfarenheter och behov av människor som lever med HIV.
- Tjänster som tillhandahålls:
- Påverkansarbete och inflytande i frågor relaterade till HIV, livskvalitet och levnadsvillkor.
- Spridning av information och rådgivning.
- Påverkansarbete:
- Stark representation för personer som lever med och påverkas av HIV.
- Ökad kunskap om HIV i samhället och bidrag till ett gott liv med HIV.
- Opinionsbildning för att påverka frågor som rör HIV, livskvalitet och samhälleliga levnadsvillkor.
- Kontakt och plats:
- Postadress: Industrigatan 6, 112 46 Stockholm, Sverige
- Besöksadress: Jörgen Ankersgatan 12, 211 45, Malmö, Sverige
- E-post: info@hiv-sverige.se
- Webbplats: Hiv-Sverige

---


3. RFSL
- Om: RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ledande organisation i Sverige som kämpar för lika rättigheter och möjligheter för LGBTQ+ individer. Sedan grundandet 1950 har RFSL varit engagerade i att bekämpa diskriminering och främja hälsa och välbefinnande för LGBTQ+ gemenskapen, inklusive sexarbetare.
- Tjänster som tillhandahålls:
- Juridiskt påverkansarbete och stöd för att utmana lagar och policys som negativt påverkar LGBTQ+ sexarbetare.
- Främjande av tillgång till hälsovård och sexuella hälsotjänster anpassade till behoven hos LGBTQ+ individer, inklusive HIV-förebyggande genom PrEP.
- Forskning, utbildning och kampanjer för allmänhetens medvetenhet syftande till att minska stigma och förbättra de sociala förhållandena för LGBTQ+ personer och sexarbetare.
- Påverkansarbete:
- Förespråkar avkriminalisering av sexarbete för att förbättra säkerhet och arbetsförhållanden för sexarbetare.
- Arbetar för lagliga och samhälleliga förändringar som säkerställer rättigheter och skydd för LGBTQ+ sexarbetare.
- Engagerar sig i nationella och internationella plattformar för att representera och lyfta fram LGBTQ+ gemenskapens frågor.
- Kontakt och plats:
- Plats: Olika platser över hela Sverige, med huvudkontor i Stockholm.
- E-post: info@rfsl.se
- Webbplats: RFSL

---

De organisationer som listas ovan spelar en kritisk roll i att erbjuda stöd, kämpa för rättigheter och säkerställa säkerheten för sexarbetare i Sverige. De tillhandahåller ett brett utbud av tjänster från juridiskt påverkansarbete till gemenskapsstöd och strävar efter att skapa en säkrare och mer inkluderande miljö för alla sexarbetare. Om du eller någon du känner är involverad i sexindustrin i Sverige och behöver hjälp, kan dessa resurser tjäna som en viktig utgångspunkt.